Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN krungsri-tech-day-2023

Krungsri Tech Day 2023 กรุงศรีเคลื่อนทัพนวัตกรรมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต

Krungsri Tech Day 2023 กรุงศรีเคลื่อนทัพนวัตกรรมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต ย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและช่วยให้ธุรกิจเติบโตอ...

Krungsri Tech Day 2023 เคลื่อนทัพเทคโนโลยีสู่โลกการเงินแห่งอนาคต

กรุงศรี และบริษัทในเครือ เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมและโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้ใช้เป็นสำคัญ ในงาน Krungsri Tech Day 2023 : Together Now and Next...