Krungsri Tech Day 2023 เคลื่อนทัพเทคโนโลยีสู่โลกการเงินแห่งอนาคต | Techsauce

Krungsri Tech Day 2023 เคลื่อนทัพเทคโนโลยีสู่โลกการเงินแห่งอนาคต

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งของไทย เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมและโซลูชันที่ตอบโจทย์ผู้ใช้เป็นสำคัญ (Human-Centric Innovations) ในงาน Krungsri Tech Day 2023 : Together Now and Next พร้อมรวมพลพันธมิตรบริษัทด้านเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับชั้นนำของประเทศ มาร่วมขับเคลื่อนทัพนวัตกรรมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต

 

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารในวันนี้เปลี่ยนจากการทำธุรกรรม (Transaction Business) กลายเป็นธุรกิจที่เน้นสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า (Experience Business) หรือการที่ Banking จะเปลี่ยนไปเป็น Banking as a Service ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบันของกรุงศรี รวมถึงสานต่อการเป็นผู้นำในด้านดิจิทัลของไทย ในปีนี้ กรุงศรีได้เริ่มดำเนินการพัฒนาด้านดิจิทัลเทคโนโลยีด้วยแผนการลงทุนมูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Human-Centric Innovations) และพร้อมทำให้ชีวิตลูกค้าง่ายขึ้นเป็นสำคัญ โดยมีส่วนที่ดำเนินการไปบ้างแล้ว อาทิ การโอนเงินระหว่างประเทศ โครงการ Pilot Retail CBDC ที่กรุงศรีได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน CBDC Krungsri สำหรับทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลสำหรับภาคประชาชน ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI/MI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า เป็นต้น  ซึ่งเราได้รวบรวมผลงานความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจัดแสดงภายในงาน Krungsri Tech Day 2023 ครั้งนี้ ทั้งยังได้รับเกียรติจากพันธมิตร Tech Company สตาร์ทอัพ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กรระดับแนวหน้าของประเทศมาร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ผ่านเวทีสัมมนา รวมถึงโชว์เคสเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบแบงก์กิ้งแบบจัดเต็มในงานเดียว”

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โดยกิจกรรมภายในงาน Krungsri Tech Day 2023 ครั้งนี้ เป็นการแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยีและโซลูชันทางการเงินแห่งอนาคต อาทิ การให้บริการทางการเงินแบบเปิด (Open Banking) การชำระสินค้าด้วยการสแกนใบหน้า การโอนถ่ายข้อมูลผ่านเสียง และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่าง Chatbot และ Generative AI รวมถึงจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของกรุงศรีที่ตอบโจทย์ธุรกิจและการใช้ชีวิตของทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ โครงการพิเศษที่ทาง กรุงศรี นิมเบิล ซึ่งเป็นฮับในการสร้างและดูแลโซลูชันด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ในการใช้เทคโนโลยี Innovation Project: VR มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคกลัว (Phobia) รวมถึง กรุงศรี ฟินโนเวต ผู้นำด้านการสนับสนุนและลงทุนในเทคโนโลยีนวัตกรรมและสตาร์ทอัพทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ร่วมแนะนำการลงทุนในกองทุนและกลุ่มสตาร์ทอัพที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอโซลูชันสุดล้ำจากพันธมิตรบริษัทด้านเทคโนโลยีระดับโลก ร่วมด้วยสตาร์ทอัพมาแรงแห่งยุคอีกมากมาย

บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ แล้ว กลยุทธ์ที่สำคัญของกลุ่มงานเทคโนโลยีและดิจิทัลของกรุงศรี คือการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งกรุงศรีได้ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรสายเทคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนธุรกิจทั้งของธนาคารและลูกค้า รวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยกรุงศรีดำเนินการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หลักไปที่ศูนย์แห่งใหม่ แล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี  2566 ด้วยงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท ในการเพิ่มพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเท่าตัว โดยสามารถรองรับการพัฒนาโซลูชัน

ต่าง ๆ จากการขยายตัวของธุรกิจได้ยาวนานขึ้นถึงอีก 20 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกัน กรุงศรีกำลังดำเนินการยกระดับระบบงานหลักของธนาคาร หรือ Core Banking  ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการอีกระยะหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความคล่องตัว และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคดิจิทัลแบงก์กิ้ง  ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น  รวมถึงการช่วยลดต้นทุนด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันในอนาคตอีกด้วย

บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ในส่วนของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ “พนักงาน” ถือเป็นหัวใจสำคัญ จะต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานได้เรียนรู้และเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกรุงศรีได้จัดตั้ง Stellar by Krungsri ขึ้น ทำหน้าที่เป็นหน่วยงาน Innovation Center ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กร และพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดไอเดียทางนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการค้นคว้าและทดลองเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อคว้าโอกาสการเติบโตของธุรกิจอีกด้วย

“ด้วยการยกระดับที่ครบทุกมิติทั้งเรื่องของคน กระบวนการ เทคโนโลยี และเครือข่าย MUFG ที่แข็งแกร่ง รวมถึงองค์ความรู้ที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก กรุงศรีเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ และโซลูชันทางการเงินใหม่ ๆ ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และพร้อมที่จะพลิกโฉมธุรกิจให้สามารถเติบโตทันกระแส สอดรับกับเทรนด์แห่งโลกอนาคตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป” นายสยาม กล่าวปิดท้าย


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCBX ไตรมาส 1 ปี 67 กำไร 11,281 ล้านบาท เตรียมลุย 'Virtual Bank' พร้อมก้าวสู่องค์กร AI-First Organization

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2567 จำนวน 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน...

Responsive image

“Money 20/20 Asia” ปักหมุดศูนย์ฯ สิริกิติ์ 3 ปี ส่งเสริมไทยสู่ศูนย์กลางฟินเทคชั้นนำของเอเชีย

เปิดประตูบานใหม่สู่ “Money 20/20 Asia” ครั้งแรกของเอเชีย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 23 – 25 เมษายน 2567 ที่ดึงดูดผู้คร่ำหวอดด้านฟินเทค และบริการทางการเงินกว่า 20,00...

Responsive image

เตรียมพบกับงานสัมมนา Social Value thailand Forum 2024 เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานสัมมนาเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยฐานความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือรัฐ เอกชน สังคม Accelerating Education and Partnership for the SDGs...