Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Labor

เปิดข้อมูลการจ้างงานในตลาดแรงงานพาร์ทไทม์แบบ On-Demand ปี 2020 ช่วง COVID-19

Daywork เป็นบริษัท Startup ที่ให้บริการ จัดหาและจัดจ้าง “พนักงานพาร์ทไทม์” มาแล้วกว่า 2 ปี มีการจ้างงานจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งบริษัทชั้นนำ ในหลากหลายสายงาน โดยมีการจ้างคนทำงานมาแล...

โค้กเตรียมใช้ Blockchain คุมความโปร่งใส การบังคับใช้แรงงานในโรงงานผลิตน้ำตาล

บริษัท Coca-Cola Co และ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ประกาศความร่วมมือ นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้บันทึกข้อมูลและควบคุมด้านการใช้แรงงานทั่วโลก โดยถือเป็นโปรเจคใหญ่ครั้งแรกของหน่วยงาน...