Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN LILUNA

PokPok-MuvMi-LILUNA สตาร์ทอัพไทย ผนึกกำลังกับ ทีมเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก ช่วยเกษตรกรรายย่อย ระบายมังคุด

PokPok-MuvMi-LILUNA สตาร์ทอัพไทย ผนึกกำลังกับ ทีมเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก ช่วยเกษตรกรรายย่อย ระบายมังคุด...

เปรียบเทียบหมัดมวย บริการ Ride-Hailing ในไทยปี 2018

การเดินทางนับเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหลายภายในสังคม หากเมืองใดมีระบบการคมนาคมที่ดีก็ส่งผลให้เมืองน่าอยู่ไปด้วย ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเองถือเป็นเมืองที่การคม...

รู้จักกับ "Liluna" แพลตฟอร์ม Carpooling แนวคิด Social Enterprise โดยฝีมือคนไทย

อย่างที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้ รถติดถือเป็นเรื่องปกติมากของคนกรุงเทพ  เพราะรถยนต์ที่ขับกันในกรุงเทพนั้นมีมากถึง 10 ล้านคัน โดยเฉลี่ยใช้เวลารถติดบนท้องถนนมากกว่า 61 ชั่วโมงต่อปี ...