Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Line Store

ไทยพาณิชย์ จับมือ LINE ยก LINE STORE มาไว้บน SCB EASY

SCB จับมือ LINE ยก LINE STORE มาไว้บน “EASY Mall” ใน SCB EASY ครั้งแรกที่ให้ลูกค้าสามารถซื้อสติกเกอร์ ธีม และอิโมจิ ผ่านโมบายแบงก์กิ้งแอปพลิเคชัน โดยสามารถชำระเงินผ่านการตัดบัญชีออ...