LATEST IN MAKE by Kbank

Make by KBank เปลี่ยนโมบายแบงกิ้งให้เป็นแอป Social ลบภาพจำการทำธุรกรรมอย่างสิ้นเชิง

‘Make’ เป็นการเล่นคำกับคำภาษาไทยว่า ‘เมฆ’ ด้วยความตั้งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภาพจำเดิมของการทำธุรกรรมทางการเงินไปอย่างสิ้นเชิง...

กสิกรไทยเปิดตัว MAKE by KBank โมบายแบงกิ้ง ให้คนรุ่นใหม่บริหารเงินง่ายและสนุก

กสิกรไทย เปิดตัวแอปพลิเคชัน MAKE by KBank (เมค บาย เคแบงก์) โมบายแบงกิ้ง เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มใช้โมบายแบงกิ้งเพิ่มขึ้น ให้อิสระจัดการการเงินอย่างที่ตัวเองต้องการ...

JOB