Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Mask-ne

Mask-ne ปัญหาสิวที่เกิดจากหน้ากาก ดันโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ Acne Care

การสวมหน้ากากเป็นเวลานานหลายชั่วโมงตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เกิดปัญหาผิวหลายอย่าง Kantar บริษัทวิจัยชั้นนำและที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก จึงชูประเด็น “Mask-ne” หรือสิวที่เกิดจากการใส่หน...