Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN MDES

เปิดตัว 'บัญชีบริการดิจิทัล' กลไกยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลที่ภาครัฐหรือเอกชนก็เลือกใช้งานได้

ผู้ประกอบธุรกิจทั้งด้านสินค้าและบริการดิจิทัลสามารถขึ้นทะเบียน 'บัญชีบริการดิจิทัล' ได้ ภายใต้การตรวจสอบของ DEPA การขึ้นทะเบียนนี้มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการดิจิทัล ผู้ใช้งาน ตลอดจนเ...

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ Huawei สานต่อความร่วมมือด้านเทคโนโลยีคลาวด์ในเชิงลึก

กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ Huawei สานต่อความร่วมมือด้านเทคโนโลยีคลาวด์ในเชิงลึก โดยความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านบริการคลาวด์ของรัฐ ขยายการเติบโตขอ...

#ThaiFightCOVID project presenting 2 applications response to the spread of COVID-19

“MDES” joins with public and private agencies, along with Thai digital startups to launch the #ThaiFightCOVID project, presenting 2 applications to collect data from travellers to ...

ครั้งเเรกใน SEA! Mastercard จับมือ KTC เปิดตัวการชำระเงินออนไลน์เเบบเข้า รหัสโทเค็น

ปัจจุบันการทำธุรกรรมออนไลน์เป็นที่นิยมในสังคมโดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นตลาดอีคอมเมิร์ชที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสถิติการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ที...