Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Medical Departures

คุยกับ Paul McTaggart CEO แห่ง Medical Departures กับการมาทำ Startup ด้าน Healthcare ในประเทศไทย

Startup ที่เรามองว่ามีความใกล้ตัวสุดๆ ก็คงจะเป็นด้านการแพทย์หรือ Healthecare ซึ่งตอนนี้มีผู้ให้บริการเพื่อมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้ช่วยในก...

Medical Departures ได้รับเงินทุน Series A 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เตรียมขยายบริการให้กว้างขวางมากขึ้น

Medical Departures - Startup สาย Healthcare Tech ที่ให้บริการค้นหา, เปรียบเทียบและนัดหมายแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลก ได้รับเงินทุนสนับสนุน Series A 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยรอบนี้มีผ...