Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Medical Device

อย. กำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ AI ในไทยแล้ว

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์  (AI) เข้ามามีบทบาทในหลายด้าน เช่นเดียวกับวงการแพทย์ มีการนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องม...