LATEST IN Medtech

อย. กำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ปัญญาประดิษฐ์ AI ในไทยแล้ว

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์  (AI) เข้ามามีบทบาทในหลายด้าน เช่นเดียวกับวงการแพทย์ มีการนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องม...

บำรุงราษฎร์ จับมือ 'Biocia' Startup ด้าน MedTech นำร่องใช้ AI ตรวจหาจุลชีพก่อโรค-ดื้อยา

ในวงการแพทย์หนึ่งในปัญหาใหญ่ในการรักษา คือเรื่องของ 'การดื้อยา' ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ความน่ากลัวของการดื้อยาคือจะทำให้โลกเข้าสู่ยุคหลังยาปฏิชีวนะ ที่การติดเชื้อแบคที...

Medtech Startup แพลตฟอร์มใหม่จากสิงคโปร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการแพทย์นับว่าได้ก้าวหน้าไปไกลเนื่องจากเหล่า Startup และผู้ประกอบการทั้งหลายพยายามพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยเรื่องการแพทย์เป็นเรื่องง่ายขึ้น ดังนั้นเองสิงคโปร์เลยป...

JOB