Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Meituan Dianping

'Meituan Dianping' เข้าซื้อกิจการ 'MoBike' ในจีนด้วยสินทรัพย์ 2,700 ล้านเหรียญ

อีกหนึ่งดีลใหญ่จากประเทศจีน เมื่อผู้ให้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน (Ride-hailing) รายใหญ่อย่าง Meituan Dianping เข้าซื้อกิจการ MoBike ผู้ให้เช่าจักรยาน (Bike-sharing) ด้วยสิน...

Meituan-Dianping ถอนตัวจากธุรกิจให้เช่า power bank หลังเปิดตัวไปเพียง 3 เดือน

Meituan-Dianping ประกาศยกเลิกการให้บริการที่ชาร์ตมือถือที่ตั้งตามร้านอาหาร หลังจากเพิ่งประกาศเปิดตัวไปเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยไม่กี่วันก่อนหน้า LeDian ก็เพิ่งจะประกาศยกเลิกไปเช่น...