Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Mission to the sun

WHA Group เปิดภารกิจ 5 ปี Mission to the Sun 4 กลุ่มธุรกิจ ตั้งเป้ารายได้รวม 1 แสนลบ. เดินเครื่องสู่ Tech Company

WHA Group ตั้งเป้ารายได้รวม 5 ปี (2566-2570) 1 แสนลบ. อัดแผนลงทุน 6.85 หมื่นลบ. ขณะที่ยังคงรักษาอัตรากำไร EBITDA สูงกว่าร้อยละ 40 พร้อมมุ่งเน้นเทค โนโลยีอัจฉริยะและการทรานสฟอร์มส...