Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN myTHAIDNA

ทำไมการปลดล็อคความลับเรื่อง DNA จึงเป็นการเจาะข้อมูลทางชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมประกันได้?

“บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตร่วมทีมกับ HealthTech ด้วยความพยายามที่จะทำให้ผู้คนตระหนักถึงสุขภาพและร่างกายของตนเองอย่างแท้จริง” นี่เป็นไอเดียเบื้องหลังของ ‘myTHAIDNA’ นวัตกรรมในการดูแ...

เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัว Premier Health Solutions ชูนวัตกรรมใหม่ ตรวจ DNA ดูแลสุขภาพก่อนเป็นโรค พร้อมร่วมมือกับ Health at home

เมืองไทยประกันชีวิต ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านสุขภาพ เปิดโปรเจกต์ยักษ์ด้านการดูแลสุขภาพ ตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย ภายใต้ชื่อ 'Premier Health Solut...