เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัว Premier Health Solutions ชูนวัตกรรมใหม่ ตรวจ DNA ดูแลสุขภาพก่อนเป็นโรค พร้อมร่วมมือกับ Health at home | Techsauce

เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัว Premier Health Solutions ชูนวัตกรรมใหม่ ตรวจ DNA ดูแลสุขภาพก่อนเป็นโรค พร้อมร่วมมือกับ Health at home

เมืองไทยประกันชีวิต ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านสุขภาพ เปิดโปรเจกต์ยักษ์ด้านการดูแลสุขภาพ ตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย ภายใต้ชื่อ 'Premier Health Solutions' โดย Fuchsia Innovation Centre สร้างปรากฏการณ์ใหม่แก่วงการประกันชีวิต ด้วยการเปิดตัว 'myTHAIDNA' พร้อมร่วมมือกับ 'Health at Home' ซึ่งเป็น Startup ด้าน HealthTech ของไทย เดินหน้าตอบโจทย์การดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการในการรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และผู้สูงวัย อย่างเข้าใจและเข้าถึง

คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการเดินหน้านโยบาย "ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)" และเพื่อเป็นการตอกย้ำเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพ ล่าสุดเมืองไทยประกันชีวิต จึงได้เปิดโปรเจกต์ใหญ่แห่งปี 'Premier Health Solution' ด้วยแนวคิดที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้านการดูแลสุขภาพ ผ่านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย ทั้งด้านการป้องกัน (Prevention) และการดูและสุขภาพ (Care) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิต

ทั้งนี้จากแนวคิด 'Premier Heath Solutions' ได้นำมาสู่การเปิดตัว 2 โครงการสุขภาพจาก Fuchsia Innovation Centre ของเมืองไทยประกันชีวิต โดยโครงการแรก ได้เปิดตัว "myTHAIDNA" มิติใหม่ของการดูแลจัวเองผ่านการตรวจ DNA ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น โดย "myTHAIDNA" เป็นการร่วมมือระหว่างเมืองไทยประกันชีวิตและบริษัท Prenetics ในการให้บริการตรวจ Nutrigenomics หรือโภชนาพันธุศาสตร์ ที่สามารถบอกถึงความต้องการด้านโภชนาการ สารอาหารที่ร่างกายตอบสนอง และออกกำลังกายที่เหมาะเฉพาะตัวเอง ซึ่งการตรวจ DNA เป็นการตรวจเพียงครั้งเดียวเพราะผล DNA หรือรหัสพันธุกรรมเฉพาะของแต่ละบุคคลนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต

การเก็บตัวอย่าง DNA สามารถทำได้เองที่บ้านด้วยวิธีง่ายๆ ไม่เจ็บ โดยใช้เวลาเก็บตัวอย่าง DNA ประมาณ 1 นาทีเท่านั้น โดยตัวอย่างจะถูกส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของบริษัท Penetics ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทดสอบทางพันธุกรรม ผ่านห้องปฏบัติการมาตรฐาน ISO-15189:2012 ที่ได้การรับรองในระดับสากลจาก Hong Kong Laboratory Accrediation Scheme โดยมีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์ผล และนักโภชนาการที่สามารถช่วยอ่านผลและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ฟรีไม่เกิน 30 นาทีได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้รับการตรวจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีรายงานข้อมูลเฉพาะบุคคลและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพผ่านการรับประทาน การออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น การปรึกษากับนักโภชนาการ การตั้งเป้าหมายสุขภาพ และการเก็บข้อมูลด้าสุขภาพของตนเอง ซึ่งข้อมูล DNA ส่วนบุคคล จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยให้กับเมืองไทยประกันชีวิต

"myTHAIDNA" เกิดจากการที่ในปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพได้เปลี่ยนไป โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยที่แม่นยำและการรักษาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วมากขึ้น และเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและความความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจุดนี้เองที่เมืองไทยประกันชีวิตเห็นถึงความสำคัญและความมีประโยชน์ การตรวจ DNA เพื่อหาความเหมาะสมทางด้าโภชนาการมีความแพร่หลายแล้วในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ที่มีห้องปฏิบัติการตรวจ DNA เชิงพาณิชย์อยู่มาก แต่ในเอเชีย นวัตกรรมการตรวจ DNA ยังมีราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นนวัตกรรมที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงยาก ในครั้งนี้เมืองไทยประกันชีวิต จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท Prenetics นำการตรวจ DNA เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีกว่าเป็นเจ้าแรกของวงการธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย เพื่อนำนวัตกรรมการตรวจ DNA ให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายในราคาที่เหมาะสม โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.mythaidna.com

สำหรับโครงการที่สอง เพื่อเป็นการตอบโจทย์ด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท Health at Home ซึ่งเป็น Startup ด้าน HealthTech ของประเทศไทย ซึ่งการ่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยที่มีความต้องการในการรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้านหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทำให้เป็นปัญหาของสถานพยาบาลที่มีเตียงและผู้ดูแลจำกัด และความต้องการนี้จะเพิ่มขึ้นไปอีกในระยะเวลาอันใกล้ เนื่องจากประเทศไทยกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Ageing Society)

Health at Home เป็นธรุกิจบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน ในแบบ Home Care โดยทีมงานผู้ดูแลที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้-พร้อมความทันสมัย ด้วยระบบ Real-time Analytics เพื่อช่วยให้ครอบครัวของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุสามารถติดตามการดูแลรักษาได้ตลอดเวลา โดดยบริการของ Health at Home มีบริการให้เลือกในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นผูดูแลเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ต้องการคนดูแลหรือคนอยู่เป็นเพื่อนจนถงพยาบาลวิชาชีพ ที่สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งในอนาคตยังเตรียมขยายการให้บริการไปยังด้านอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

"จุดยืนในการมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพของเรา ไม่ใช่แค่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่เราจะคิดเผื่อไปมากกว่านั้น และสิ่งที่เรานำมามอบให้แก่ลูกค้า ไม่ใช่แค่เรื่องของประกัน การเคลม หรือการติดต่อตัวแทน แต่เป็นการดูแลลูกค้าผ่านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย ที่ถูกออกแบบโดยการคิดเผื่อที่รอบด้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิต" นายสาระ กล่าว

นายสาระ กล่าวว่า เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ซื้อการตรวจ "myTHAIDNA" เพียงซื้อแบบประกันภัยของบริษัทฯ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป โดยเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี และชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ สำหรับลูกค้าใหม่จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อการตรวจในราคา 7,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์/กรมธรรม์) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่ามีผู้รับสิทธิ์จนครบจำนวน

ด้านสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point 1,800 คะแนน เพื่อแลกรับสิทธิ์ในการตรวจ myTHAIDNA จำนวน 1 สิทธิ์ ระยะเวลาการแลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2560 และสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่สนใจใช้บริการ Health at Home สามารถแสดงบัตรเพื่อรับส่วนลดการใช้บริการ 10% จากราคาปกติ หรือใช้คะแนนสะสม Smile Point 25 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท และยังสามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับบริการ Smile Care 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 ชม. ดังนี้

  • บริการ Smile Care 1 ใช้คะแนนสะสม Smile Point 600 คะแนน เพื่อรับบริการผู้ดูแล โดยพยาบาลวิชาชีพ
  • บริการ Smile Care 2 ใช้คะแนนสะสม Smile Point 380 คะแนน เพื่อรับบริการผู้ดูแล โดยผู้ช่วยพยาบาล
  • บริการ Smile Care 3 ใช้คะแนนสะสม Smile Point 320 คะแนน เพื่อใช้บริการผู้ช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเฝ้าไข้

โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสมไดด้ที่ โทร. 1766 เมืองไทย Smile กด 4 และ Smile Service Application ระยะเวลาใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ

  • สำหรับบริการ Smile Care จะได้รับบริการ Health at Home Application เพื่อติดตามอาการคนไข้โดยสนับสนุนการดูแลโดยทีมพยาบาล
  • เงื่อนไขการรับสิทธิ์การตรวจ myTHAIDNA และ การแลกรับบริการ Health at Home เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Apple Vision Pro ขายไม่ดีอย่างที่คิด Apple ลดคาดการณ์ยอดขายกว่าครึ่ง ปรับแผนใหม่

Ming-Chi Kuo นักวิเคราะห์สาย Apple เผยว่า Apple ได้ลดตัวเลขยอดขาย Apple Vision Pro ในปีนี้เหลือเพียง 400-450,000 เครื่องเท่านั้น ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ (มากกว่า 700–800,000 เครื่อง)...

Responsive image

Apple ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 55% ตั้งเป้าสู่ Net Zero ในปี 2030

Apple เผยรายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม และประกาศปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2024...

Responsive image

สร้างวิดีโอสมจริง ใช้แค่รูปนิ่งกับคลิปเสียง รู้จักโมเดล VASA-1 ที่ Microsoft กำลังวิจัย

แค่ใช้รูปถ่ายกับคลิปเสียง ก็สามารถสร้างวิดีโอของเราได้แบบสมจริง ด้วยโมเดล VASA-1 ตัวใหม่จาก Microsoft ที่ต้องบอกว่าทั้งน่าทึ่ง น่าประทับใจ และน่ากลัวด้วย...