Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN net-zero-commitment

กสิกรไทยประกาศจุดยืน Net Zero Commitment ภายในปี 2573 เดินหน้าสนับสนุนการเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทยประกาศความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) ภายในปี 2573 เตรียมอัดฉีดเงินอย่างน้อย 1-2 แสนล้านบาท ปล่อยสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความ...