LATEST IN NIA Deep Tech Incubation Program

NIA หนุนพื้นที่ EEC เป็น Sandbox แห่งใหม่ พร้อมเดินเกมปั้น Startup สาย ARI Tech ชี้มูลค่าสูงถึง 3 แสนล้านเหรียญ

"NIA Deep Tech Incubation Program @EEC" โครงการเตรียมสร้าง Sandbox แห่งใหม่ในการสานฝัน Startup ไทยให้เติบโต และมีการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น พร้อมเตรียมสนับสนุน Startup ...

JOB