LATEST IN Nick Clegg

Facebook ดึงอดีตรองนายกฯ UK มาช่วยงานด้านการสื่อสารองค์กร

Nick Clegg อดีตหัวหน้าพรรค Liberal Democrats ปี 2007-2015 และอดีตรองนายกรัฐมนตรีฯ ของสหราชอาณาจักร (UK) ปี 2010-2015 ออกแถลงการณ์ผ่าน Facebook Page ส่วนตัว ระบุว่าจะเข้าทำงานกับ Fa...

JOB