Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN mark-zuckerberg

เปิดคำให้การ 3 บริษัทเทค Facebook Google Twitter ยื่นสภาคองเกรส จะกำจัด Fake News บนแพลตฟอร์มอย่างไร

Mark Zuckerberg จาก Facebook, Jack Dorsey จาก Twitter และ Sundar Pichai จาก Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เตรียมให้ปากคำต่อสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา ในประเด็น fake news ที...

วาทะ Tim Cook มากกว่าเสีย ‘ข้อมูล’ คือเสีย ‘อิสระความเป็นมนุษย์’

สงครามความเป็นส่วนตัวระหว่าง 2 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple และ Facebook ซึ่งนับว่าเริ่มทวีคูณความรุณแรงขึ้นมาเรื่อย ๆ ตอนนี้ประเด็นที่สื่อทั่วโลกต่างส่องสปอตไลท์เข้ามานั้น ...

Mark Zuckerberg ตั้งเป้าให้ 50% ของพนักงาน Facebook ทำงานจากที่บ้านถาวรภายในปี 2030

Mark คาดว่าพนักงานของ Facebook ประมาณ 50% จะทำงานจากบ้านอย่างถาวรภายในปี 2030...

Facebook ตั้งศาล ควบคุม กำกับดูแลเนื้อหาของ Instagram และ Facebook

Facebook ประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระที่ถูกออกแบบมาคล้ายระบบศาลตัดสินคดีเพื่อรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการควบคุมเนื้อหา Facebook และ Instagramได้เปิดเผยสมาชิกกลุ่มแรกในวันพุธที่ผ่านมา...

JOB