LATEST IN NOSTRA

NOSTRA จับมือ จส.100 พัฒนา SOS API Premium Service เชื่อมต่อศูนย์ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชันด้าน IoT โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมมือกับ จส.100 ประกาศพร้อมให้บริการ “SOS API Premium Service” แพลตฟอร์มเชื่อมต่อศูนย์ประสานงาน...

NOSTRA ส่งแอปฯฟรี เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเรียลไทม์

NOSTRA แอป ฯ แผนที่ท่องเที่ยวสำหรับนักเดินทาง โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ตระหนักถึงปัญหาละอองฝุ่น PM 2.5 จึงได้ส่งแอปฯ เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเรียลไทม์ โดยแสดงผลแบ่งเป็น พื้นที่สีฟ้า ...

JOB