Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN NXT Mobility Charge

NTT DATA ส่ง NXT Mobility Charge แพลตฟอร์มบริหารจัดการจุดชาร์จ EV อัจฉริยะมาตรฐานสากล

ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลก เตรียมพร้อมส่งมอบบริการ NXT Mobility Charge ระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% หรือ รถยนต์ EV (Electric ...