Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN OCARD

OCARD Line OA ช่องทางหางานโดนใจด้วย Match analysis ช่วยวิเคราะห์ความเข้ากันได้ทั้งสองฝั่งก่อนสมัคร

OCARD Line OA ช่วยหางานแนวคิดใหม่ ในยุค New normal เปิดให้บริการหางานทั่วไปได้ตามที่ตัวเองชอบ และให้ผู้ที่ต้องการหาแรงงานสามารถพบคนอยากทำงานได้ง่ายๆ ภายในไลน์ ชูจุดแข็งสร้างโปรไฟล์...