Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN opentalk

“มิหมี Techsauce” เผยความลับ “สตาร์ทอัพไทย” เดินเกมอย่างไรให้รอดหลังวิกฤติโควิด

รายการ open talk ชวนรับฟังข้อมูลและแนวคิดดีๆ จาก “มิหมี” อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเทคคอมมูนิตี้ดังอย่าง Techsauce ซึ่ง open talk ตอนใหม่นี้นำเสนอภายใต้หัว...

open talk ชวนเจาะลึกกลยุทธ์รับมือการเปลี่ยนแปลงในยุคหลังโควิด - 19 ของเหล่าผู้นำคนดัง

การตัดสินใจทำอะไรสักอย่างของ “ผู้นำองค์กร” ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อนว่าองค์กรในขณะนั้นสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงประเภทใดบ้าง และอะไรคือจุดแข็งที่สามารถนำมาช่วยเร่งระดับควา...