Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN outsystems

SCG จับมือ OutSystems มุ่งปั้นนักพัฒนา Low-Code คนไทย รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

SCG มุ่งเสริมแกร่งทักษะทีมงาน ปั้นนักพัฒนา Low-Code คนไทย รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล จับมือ “OutSystems” นำเทคโนโลยี Low-Code มาสร้างความสำเร็จ พลิกโฉมกร...

OutSystems เผย 6 ความท้าทายด้านเทคโนโลยี ที่ขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรม

OutSystems เปิดผลสำรวจปัญหาท้าทายด้านเทคโนโลยี 6 ข้อที่ผู้บริหารจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล หรือกา...