Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Panda Ads

foodpanda ร่วมกับ GroupM ลุกตลาด AdTech ด้วย Panda Ads เทคฯ โซลูชั่นเพื่อการโฆษณา

foodpanda ร่วมมือกับ GroupM เปิดตัว Panda Ads โซลูชั่นเทคโนโลยีเพื่อการโฆษณา (AdTech) และการตลาดของตนเอง สร้างโอกาสในการโฆษณาให้พาร์ทเนอร์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคหลายล้านคนในย...