Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN groupM

ใช้ AI ช่วยทำธุรกิจยังไงได้บ้าง? โดย Techsauce จากงาน GroupM FOCAL 2023

GroupM FOCAL 2023 งานสัมมนาเผยผลวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคและประเด็นสำคัญด้านการตลาด ปีนี้มีนักการตลาดชั้นนำ ซีอีโอ Content Creator มาร่วมแชร์ประสบการณ์อย่างคับคั่ง รวมถึงซีอีโอ Techsa...

foodpanda ร่วมกับ GroupM ลุกตลาด AdTech ด้วย Panda Ads เทคฯ โซลูชั่นเพื่อการโฆษณา

foodpanda ร่วมมือกับ GroupM เปิดตัว Panda Ads โซลูชั่นเทคโนโลยีเพื่อการโฆษณา (AdTech) และการตลาดของตนเอง สร้างโอกาสในการโฆษณาให้พาร์ทเนอร์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคหลายล้านคนในย...