Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Portworx

Pure Storage ประกาศเข้าซื้อกิจการ Portworx เพื่อสร้างแพลตฟอร์มบริการข้อมูลสำหรับ Kubernetes

Pure Storage ได้ออกมาประกาศบรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการของ Portworx แพลตฟอร์มบริการข้อมูลสำหรับ Kubernetes ชั้นนำที่ธุรกิจองค์กรมั่นใจใช้รองรับระบบแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญสูงภา...