Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Pure Storage

การปกป้องข้อมูลจากการถูกโจมตีจาก Ransomware ด้วย FlashArray SafeMode

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของ Ransomware ส่งผลกระทบเป็นมูลค่ามหาศาลแก่องค์กรทั้งในการเรียกเงินค่าไถ่ และข้อมูลองค์กร ทำให้ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ FlashArray SafeMode จาก Pur...

Pure Storage ประกาศเข้าซื้อกิจการ Portworx เพื่อสร้างแพลตฟอร์มบริการข้อมูลสำหรับ Kubernetes

Pure Storage ได้ออกมาประกาศบรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการของ Portworx แพลตฟอร์มบริการข้อมูลสำหรับ Kubernetes ชั้นนำที่ธุรกิจองค์กรมั่นใจใช้รองรับระบบแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญสูงภา...

ผลการศึกษาจากทั่วโลกชี้ Digital Transformation ในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต้องเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์กร

Pure Storage (NYSE: PSTG) ผู้นำทางด้านแพลทฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลช (all-flash) สำหรับยุคคลาวด์ ได้ประกาศถึง ผลการศึกษา Evolution ซึ่งเป็นผลสำรวจในงานวิจัยระดับโลกพบว่า เกือบ...