LATEST IN Product/Market Fit

พัฒนา Product อย่างไรให้ตอบโจทย์ตลาด (Product/Market Fit) โดย Scott Bales

เราต้องยอมรับก่อนว่าเพียง 1% ของสตาร์ทอัพเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จ แต่ก็ไม่ใช่ข่าวร้ายเสมอไปเพราะที่สำคัญมันอยู่ที่ว่า ในขณะที่เราล้มเหลวเราได้มีการแก้ปัญหาเหล่านั้นและปรับปรุงอ...

JOB