Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Promandate

Interview Mr. Patrick Monaco-Sorge CEO of Promandate: the winner from Bangkok Startup Pitching

Promandate is a service for those who need helps with legal, accounting, taxation and design. They are platform which provide professionals from many industries to solve these prob...

สัมภาษณ์พิเศษ: ProMandate ศูนย์กลางงาน Outsource แห่งใหม่ของไทยผู้ชนะเลิศงาน Bangkok Startup Pitching จากงาน Start it Up Conf.2015

สำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บัญชี ภาษี ออกแบบและอื่นๆ ลองมาใช้บริการ ProMandate ดู เพราะพวกเขาเปรียบเสมือนตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างเรา กับผู้เชี่ยวชาญมื...

Startup รายไหนร่วมงานออกบูธ Start it Up Conf. 2015 กันบ้างเอ่ย?

ในงาน Start it Up Conf.2015 เรามี Startup ที่มาร่วมออกบูธกันมากมาย เราไปพบกันเลยดีกว่าว่าใครเป็นใคร และสำหรับ Startup ท่านไหนที่สนใจร่วมออกบูธเรายังพอมีที่อยู่ สามารถจองบูธได้ที่ลิ...

JOB