Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Protocol

ทำความรู้จัก ERC-20 และ BEP-20 โปรโตคอลมาตรฐานสำหรับสร้าง Token บน Blockchain ยอดนิยม

ในบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการสร้าง Token บน Blockchain ยอดนิยมอย่าง Ethereum และ Binance Smart Chain อย่าง ERC-20 และ BEP-20 รวมถึงมาตรฐานอื่นๆที่ควรรู้...

3 คำศัพท์ที่คุณจะต้องเจอชัวร์ เมื่อคุณก้าวเข้าสู่โลก Blockchain

3 คำศัพท์สำคัญที่คุณต้องรู้และเข้าใจ เมื่อคุณก้าวเข้าสู่โลก Blockchain...