Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Pulse by Prudential

Prudential เปิดตัว Pulse by Prudential แอปฯ ระบบประมวลผลสุขภาพด้วย AI แบบเรียลไทม์

เปิดตัว ‘Pulse by Prudential’ บริการแอปพลิเคชันสุขภาพบนมือถือ ที่มาพร้อมกับระบบประมวลผลอัจฉริยะ Artificial Intelligence เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการบริการ และข้อมูลด้านสุขภาพในรู...

JOB