LATEST IN Pulse by Prudential

Prudential เปิดตัว Pulse by Prudential แอปฯ ระบบประมวลผลสุขภาพด้วย AI แบบเรียลไทม์

เปิดตัว ‘Pulse by Prudential’ บริการแอปพลิเคชันสุขภาพบนมือถือ ที่มาพร้อมกับระบบประมวลผลอัจฉริยะ Artificial Intelligence เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการบริการ และข้อมูลด้านสุขภาพในรู...

JOB