Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN remopick

RemoPick แว่นอัจฉริยะญี่ปุ่น ช่วยผู้สูงอายุเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ต้องออกจากบ้าน

‘RemoPick’ แว่นตาอัจฉริยะที่สามารถถ่ายชั้นวางสินค้าในร้านสะดวกซื้อจากมุมมองของพนักงาน เพื่อให้ลูกค้าดูผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่บ้านแบบเรียลไทม์...