Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Elderly

The Great Unretirement ปรากฏการณ์หวนคืนสู่การทำงานของวัย(ควร)เกษียณ

ข้อมูลหลายแห่งจากยุโรปและสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของ Unretirement Flow ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจและทัศนคติการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป อะไรคือการไม่เกษียณอายุ เป็นโ...

RemoPick แว่นอัจฉริยะญี่ปุ่น ช่วยผู้สูงอายุเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ต้องออกจากบ้าน

‘RemoPick’ แว่นตาอัจฉริยะที่สามารถถ่ายชั้นวางสินค้าในร้านสะดวกซื้อจากมุมมองของพนักงาน เพื่อให้ลูกค้าดูผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่บ้านแบบเรียลไทม์...

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อผู้สูงอายุ

นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศไทย ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิต ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง แต่...