Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Rider

Uber กำไรโตท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อ สวนทางไรเดอร์เผชิญค่าครองชีพสูงขึ้น

Uber ผู้ใช้และผู้ขับขี่บนแพลตฟอร์มเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ CEO ยันบริษัทยังแกร่งท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อ สวนทางกับ ไรเดอร์ ที่เจออุปสรรคค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น...