Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN gig-worker

Uber กำไรโตท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อ สวนทางไรเดอร์เผชิญค่าครองชีพสูงขึ้น

Uber ผู้ใช้และผู้ขับขี่บนแพลตฟอร์มเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ CEO ยันบริษัทยังแกร่งท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อ สวนทางกับ ไรเดอร์ ที่เจออุปสรรคค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น...

‘ดร.เรือบิน’ ดันตั้งสหภาพแรงงาน Gig Worker ด้านดิจิทัล ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคเทคโนโลยีกระจายศูนย์

‘ดร.เรือบิน’ ดันตั้งสหภาพแรงงาน Gig Worker ด้านดิจิทัล ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคเทคโนโลยีกระจายศูนย์...