Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN satimoto

จุดชาร์จ EV 6 หมื่นจุดทั่วยุโรปจ่ายได้ด้วย Bitcoin แล้ว ผลงานของ Satimoto สตาร์ทอัพเยอรมัน

สะดวก ปลอดภัย ไร้กังวลเรื่องข้อมูลการเงิน ตอนนี้จุดชาร์จรถ EV ยุโรป 6 หมื่นจุด รองรับการจ่ายด้วย Bitcoin แล้ว ด้วยนวัตกรรมจาก Satimoto สตาร์ทอัพสัญชาติเยอรมัน...