Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SCB SME

Tellscore จับมือ MyCloud และ SCB เปิดตัว Tellscore Shop สร้างตลาด Influencer Referral Marketing

Tellscore จับมือ MyCloud และ SCB เปิดตัว Tellscore Shop ซึ่งเน้นการตลาดแบบ Influencer Referral Marketing ที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจให้กับแบรนด์ที่ต้องการสร้างยอดขายและเพิ่มช่องทางใ...

SCB SME จับมือกับ Fastwork หนุน SME ใช้ Digital Solution ดึง Freelance ช่วยเพิ่มขีดการแข่งขัน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความร่วมมือในฐานะ Business Partner กับ Fastwork ผู้ให้บริการ Online Platform เชื่อมโยง Freelance กับผู้ว่าจ้างอันดับหนึ่งของประเทศ โดยผลักดันให้ SME และ Star...

JOB