Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Shakespeare

Airbnb ต้อนรับวาเลนไทน์เปิดจองบ้านพัก 'Romeo and Juliet' ตามรอยโศกนาฏกรรมรักบันลือโลก

Airbnb เผยว่า วันวาเลนไทน์ ปี 2020 นี้ คู่รักเพียงคู่เดียวจะกลายเป็นสองคนแรกที่ได้พักค้างคืนในบ้าน Juliet ที่ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จากบทประพันธ์ “R...

JOB