Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Signature Bank

SVB Financial Group ยื่นล้มละลาย ย้อนอ่าน Timeline วิกฤต Silicon Valley Bank

จากข่าวใหญ่ของตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมานั่นคือ การล้มของธนาคารในสหรัฐฯ ที่ต้องปิดตัวลงกันถึง 3 ธนาคาร มาวันนี้ Techsauce จะมาเปิด Timeline 1 สัปดาห์ วิกฤต Silicon Valley Bank ว่า...

Signature Bank ธนาคารสายคริปโตฯ ร่วงอีกหนึ่ง หลังถูกสั่งปิดโดยหน่วยงานกำกับดูแล New York

หลัง Silvergate ผู้ให้บริการด้านคริปโตฯ และ Silicon Valley Bank ธนาคารที่เน้นปล่อยกู้ให้กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพประกาศปิดกิจการลง ล่าสุด Signature Bank ธนาคารสายคริปโตฯ ก็ร่วงตามมาอีกห...