Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Sillicon Valley

ผู้ก่อตั้ง Theranos สตาร์ทอัพลวงโลก ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง

Elizabeth Holmes เจ้าของสตาร์ทอัพ Theranos ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง โดยมีการกล่าวในการพิจารณาคดีว่าเธอจงใจโกหกเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่าสามารถรู้ผลวินิจฉัยได้จากก...