Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN SIRI

แสนสิริ ออกหุ้นกู้ 3 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ย 4.20% เปิดจองซื้อ 15-17 กุมภาพันธ์นี้

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เตรียมออกหุ้นกู้ 3 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ย 4.20% เปิดจองซื้อ 15-17 กุมภาพันธ์ 2563...

ธนาคาร OCBC เปิดบริการให้ผู้ใช้โอนเงินโดยตรงกันได้ผ่าน Siri และ iMessage แล้ว

เป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอีกขั้นของธนาคาร OCBC เมื่อลูกค้าสามารถทำการโอนเงินหาเพื่อนๆ และครอบครัวได้ผ่านทางการสั่งงานด้วยเสียงบน Siri เพียงแค่บอกว่าจะทำการชำระเงินให้ใคร และ...