LATEST IN iMessage

AIS แนะวิธีตั้งค่าระบบโทรศัพท์มือถือป้องกันสแปมรบกวนใน iMessage

จากกรณีที่ช่วงนี้ มีกระแสผู้ใช้งาน iPhone ในหลายประเทศ ได้รับข้อความสแปมใน iMessage โดยไม่รู้สาเหตุ และเกิดความกังวลถึงความปลอดภัย AIS ขอแจ้งว่าข้อความสแปมเหล่านั้นไม่ได้ถูกส่งจาก ...

ธนาคาร OCBC เปิดบริการให้ผู้ใช้โอนเงินโดยตรงกันได้ผ่าน Siri และ iMessage แล้ว

เป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอีกขั้นของธนาคาร OCBC เมื่อลูกค้าสามารถทำการโอนเงินหาเพื่อนๆ และครอบครัวได้ผ่านทางการสั่งงานด้วยเสียงบน Siri เพียงแค่บอกว่าจะทำการชำระเงินให้ใคร และ...

JOB