Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN slido

Cisco ซื้อ Slido เพื่อพัฒนาระบบถาม-ตอบ, โพลสำรวจ และการติดต่อแบบ videoconference บน WebEx

ในขณะที่ Zoom ได้เข้าถึงผู้ใช้งาน และเข้าถึงตลาดในโลกของระบบ videoconference อย่างต่อเนื่อง ทาง WebEx ของ Cisco ก็ได้ออกมาประกาศเรื่องการพัฒนาระบบ videoconference เพื่อดึงความสนใจจ...

Sli.do เว็บที่ช่วยให้การถาม-ตอบในงานอีเว้นท์หรืองานนำเสนอเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทีมงาน Techsauce ได้พบว่าในงานอีเว้นท์หลายที่เริ่มมีการใช้เว็บ Sli.do เข้ามาช่วยในช่วงถาม-ตอบระหว่างผู้ร่วมงานและผู้จัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ มากขึ้น อีกทั้งยังสามา...