LATEST IN SMI

NIA ร่วมกับ SMI เปิดบริการ 'IOP' ปิดจุดอ่อน SME เข้าไม่ถึงนวัตกรรม

NIA ร่วมกับสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต หรือ SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตัวโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program ...

JOB