Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Social influencer

ผนกรจดรร = ผู้นำเก่งเราจะได้เรียนรู้ เรียนรู้วิชาสื่อสารจากผู้นำประเทศในวิกฤตโควิด-19

วิกฤตครั้งนี้เราได้เห็นตัวอย่างดีๆ ของผู้นำประเทศบางคนที่ใช้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษ ซึ่งเราสามารถเรียนรู้และนำมาใช้กับการทำงานได้...

JOB