LATEST IN success

2 เรื่องที่ไม่ควรมองข้ามก่อนนำเสนองานกับนักลงทุน

มีบทความหลายๆ ชิ้นพยายามชี้ให้เห็นว่า มีปัจจัยใดบ้างที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ แต่ Xu Xiaoping นักลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัปจากจีนกำลังเน้นว่า 2 ปัจจัยนี้มักจะถูกมองข้ามไป ทั้งที่มีความสำค...

"จงพายเรือไปในทิศทางเดียวกัน" เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของสตาร์ทอัป

เมื่อคนทั่วไปหันมาทำสตาร์ทอัป แรกเริ่มพวกเขาจะโฟกัสไปที่การสร้างโปรดักต์ ความต้องการของตลาด หรือเรื่องเงินๆ ทองๆ เมื่อมีการขยายทีมงาน ก็มีอีกหลายๆ เรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญ โดยเฉ...

JOB