Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Super RFQ

dtac Accelerate Batch 3 Startup ไหนผ่านเข้ารอบบ้าง ไปดูกัน!

ดีแทคประกาศผล 6 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายในโครงการ dtac Accelerate Batch 3 จากทีมที่นำเสนอผลงานในวัน Pich Day ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้งหมด 21 ทีม ซึ่งทุกทีมต่างงัดเอาความคิดสร้างสรรค...