Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN T.O.P.2019 – Togetherness of Possibilities

True Digital Park จัดงาน T.O.P.2019 รวมพลคนในวงการเทคโนโลยี หนุนสร้าง Startup Ecosystem

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีครั้งใหญ่แห่งปี T.O.P.2019 – Togetherness...

JOB