LATEST IN T.O.P.2019 – Togetherness of Possibilities

#TOP 2019 รวมพลคนสาย Tech บนพื้นที่ True Digital Park

Grand Opening เป็นที่เรียบร้อยสำหรับ True Digital Park ที่พ่วงรูปแบบงาน Tech Conference "T.O.P.2019 – Togetherness of Possibilities" เพื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบทั้งหมดของ Tech Ecosys...

True Digital Park จัดงาน T.O.P.2019 รวมพลคนในวงการเทคโนโลยี หนุนสร้าง Startup Ecosystem

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีครั้งใหญ่แห่งปี T.O.P.2019 – Togetherness...

JOB