True Digital Park จัดงาน T.O.P.2019 รวมพลคนในวงการเทคโนโลยี หนุนสร้าง Startup Ecosystem | Techsauce

True Digital Park จัดงาน T.O.P.2019 รวมพลคนในวงการเทคโนโลยี หนุนสร้าง Startup Ecosystem

True Digital Park  โชว์ศักยภาพศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานสัมมนาเทคโนโลยีแห่งปี T.O.P.2019 – Togetherness of Possibilities รวมพลคนในวงการเทคโนโลยีทั้งไทยและเทศตอกย้ำระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับ Startup

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมงานสัมมนาเทคโนโลยีครั้งใหญ่แห่งปี T.O.P.2019 – Togetherness of Possibilities โดยมีคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับ โดย True Digital Park ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สานพลังความร่วมมือของเหล่าพันธมิตรร่วมเติมเต็มระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับ Startup จัดงานสัมมนาเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสในการแบ่งปันแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจเทค และแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค ร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยมีเหล่า Startup และผู้ที่สนใจในแวดวงเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมเยี่ยมชม Innovation Space แหล่งรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ ศูนย์ทดลองนวัตกรรม และการเรียนรู้จากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทต่างๆ และองค์กรชั้นนำระดับโลก รวมทั้งนวัตกรรมจากทรู 5G ที่จัดแสดงในพื้นที่ True 5G Arena (5G showcases & Co-working Space) ณ บริเวณชั้น 6 True Digital Park

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะในโลกธุรกิจและอุตสาหกรรม (Digital Disruption) ที่จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนโมเดลธุรกิจ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ (Digital Transformation) ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เกิดการบูรณาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านชุมชน สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความ มั่งคั่งของประเทศอย่างยั่งยืน กลุ่มทรู ในฐานะเอกชนไทย มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนของภูมิภาค กลุ่มทรูจึงพัฒนา “True Digital Park ” เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี อันจะช่วยสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

“True Digital Park มุ่งเน้นการสร้าง Startup Ecosystem ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเชื่อมต่อ ถ่ายเท และหลอมรวมองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่จะสามารถขยายและต่อยอดได้อย่างไม่รู้จบ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเหล่าพันธมิตรทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติขนาดใหญ่ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนกลุ่มนักลงทุน และสตาร์ทอัพ มาร่วมเติมเต็มระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับ Startup และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยี ทั้งไทยและต่างชาติ และพร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลของไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้ร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทย ให้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัลในระดับภูมิภาค” คุณศุภชัย กล่าวเสริม

คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ True Digital Park กล่าวว่า “True Digital Park มีพันธกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพของ Startup และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “One Roof, All Possibilities - ที่เดียว ทุกความเป็นไปได้” ท่ามกลางบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมด้วยการสนับสนุนธุรกิจ Startup ในทุกมิติ ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนถ่ายเทองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับธุรกิจดิจิทัล การส่งเสริมจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่จะต่อยอดโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาเทคโนโลยี T.O.P.2019 – Togetherness of Possibilities โอกาสสำคัญที่จะได้พบกับกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำและวงการ Startup จากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), คุณปริวรรต วงษ์สําราญ ผู้อํานวยการศูนย์วิสาหกิจเบื้องต้น ประเทศไทย สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA), Mr. James Tan, Deputy Chairman of Action Community for Entrepreneurship (ACE Singapore), Ms. Phi Van Nguyen, Chairman of Saigon Innovation Hub, Mr.S.Ryan Meyer, Managing Director APAC, General Assembly, Mr. Nicholas Nash, Co-Founder & Managing Partner of Asia Partners และ Mr. Khailee Ng, Managing Partner of 500 Startups ตลอดจน Startup ชื่อดังอย่าง Ookbee และ Camera360 นับเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของคนในวงการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมกันผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมศักยภาพของ Startup ไทย”

True Digital Park มั่นใจว่า ระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบและความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนา Startup และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีไทย ให้ก้าวสู่การเป็น ยูนิคอร์นที่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในเวทีโลก อีกทั้งยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” คุณฐนสรณ์ กล่าวสรุป

RELATED ARTICLE

Responsive image

Metaverse ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คน! ชวนคุยกับผู้จัด Metaverse Event บน Gather.town

“Metaverse ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คน” พูดคุยกับผู้จัด Metaverse Event บน Gather.town สองผู้บริหารจาก kohlife ที่เป็น Official Partner เจ้าแรกใน APAC พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็...

Responsive image

PolarBear100X สตาร์ทอัพไทยด้าน WealthTech Top 10 จากงาน Spark Ignite 2021 Thailand Startup Competition

PolarBear100X สตาร์ทอัพไทยด้าน WealthTech Top 10 จากงาน Spark Ignite 2021 Thailand Startup Competition...

Responsive image

NEOM เมืองอัจฉริยะของซาอุฯ ตั้งบริษัทร่วมทุน กับ Volocopter พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับยานพาหนะลอยฟ้าแห่งแรกของโลก

NEOM ร่วมกับ Volocopter จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) เพื่อออกแบบ ปรับใช้ และดำเนินการระบบการสัญจรสาธารณะ ด้วย eVTOL (ยานพาหนะไฟฟ้าที่บินขึ้นและลงจอดได้ในรูปแบบแนวดิ่ง) โดยจะเริ่มทำการ...